O Laboratorium

Podstawowe informacje:

Obszar działalności:
W ramach laboratorium prowadzone są prace badawcze i projekty studenckie z zakresu szeroko pojętego przetwarzania i rozpoznawania obrazów. W szczególności tematyka prac obejmuje:
  • przetwarzanie obrazów na kartach graficznych,
  • interfejsy użytkownika wspomagane wizją,
  • metody przekształcania (morfingu) obrazów,
  • modelowanie 3D na podstawie obrazów (zdjęć),
  • przetwarzanie obrazów biomedycznych (mikroskopowych obrazów komórek),
  • identyfikację wizyjna (m.in. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów),
  • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów satelitarnych,
  • biometrię (rozpoznawanie odcisków palców),
  • widzenie komputerowe na potrzeby robotyki (stereowizja),
  • morfologiczne metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów.

Lokalizacja laboratorium:

Gmach Starej Kotłowni, sala 204a (SK204a)
Osoby odpowiedzialne:
dr hab. inż. Marcin Iwanowski (kierownik laboratorium)
tel.: 0 22 234 54 33
e-mail: iwanowski<małpa>ee<kropka>pw<kropka>edu<kropka>pl
mgr inż. Jakub Świercz
e-mail: swierczm<małpa>ee<kropka>pw<kropka>edu<kropka>pl
mgr inż. Bartłomiej Zieliński
mgr inż. Arkadiusz Cacko ( strona domowa)
e-mail: arkadiusz.cacko<małpa>ee<kropka>pw<kropka>edu<kropka>pl
tel.: 0 22 234 56 22

Panorama Theme by Themocracy