Projekty

Tematy projektów studenckich (zespołowych, indywidualnych, dyplomowych), które mogą być realizowane w Laboratorium Widzenia Komputerowego:

  1. Wirtualna tablica. Celem projektu jest opracowanie systemu obserwującego – przy pomocy podłączonych do komputera kamer -prelegenta stojącego przy białej, pustej tablicy. Ruchy i gesty prelegenta przy tablicy są odczytywane przez odpowiedni algorytm. Na podstawie ich odczytu modyfikowany jest obraz wyświetlany przez projektor na tablicy. W ten sposób poruszając palcem przed tablicą uzyskiwany byłby efekt rysowania wirtualnej, wyświetlanej przez rzutnik, linii śledzącej położenie palca oraz podejmowane inne rodzaje aktywności (np. drukowanie zawartości tablicy, wysłanie jej e-mailem itp).
  2. Wirtualne gry np. wirtualna siatkówka czy ping-pong. Projekt polegający na stworzeniu prostego wizyjnego mechanizmu rejestrowaniu ruchu w czasie rzeczywistym, dzięki któremu ruchy dłoni gracza można wykorzystać do odbijania wyświetlonej projektorem piłki czy sterowaniu innym przyborem wykorzystywanym w grze.
  3. Wirtualny instrument. Projekt wykorzystuje kontrolery Wiimote i polega na zbudowaniu wirtualnego instrumentu sterowanego ruchami gracza. Ruchy kontrolerów Wiimote byłyby rozpoznawane i przekładane na dźwięki wirtualnego instrumentu.
  4. Wirtualna postać. Projekt polega na zbudowaniu prostego wizyjnego mechanizmu motion-capture (np śledzenie zarysu sylwetki człowieka na tle białej ściany) a następnie odwzorowaniu tych ruchów na wirtualnej postaci. Wirtualna postać (niekoniecznie ludzka) byłaby wyświetlana projektorem i animowana w czasie rzeczywistym, zgodnie z ruchami kierującego.
  5. System nadzoru wizyjnego. Celem projektu jest zaprojektowanie i napisanie aplikacji zarządzającej obrazami z istniejących w salach SK201 i SK204 kamer IP. System powinien rejestrować i udostępniać te obrazy i ich sekwencje na różne sposoby. Ponadto w ramach sytemu znalazłyby się moduły przetwarzające obrazy z kamer w czasie rzeczywistym realizując detekcję ruchu, trajektorie poruszania się poszczególnych osób, rozpoznawanie konkretnych osób itp.
  6. Sterowanie ramieniem robota poprzez rejestrację ruchów ręki. Projekt polega na napisaniu oprogramowania pozwalającego na odwzorowywanie ruchów ludzkiego ramienia przez ramię robota. Do odczytywania ruchów człowieka użyte byłyby kontrolery wiimote i/lub kamery.

Panorama Theme by Themocracy